آدرس: تبریز، 17 شهریور جدید، مابین بستنی وحید و چهارراه 17 جدید، جنب بانک ملی


ساختمان ایران، طبقه سوم


تلفن: 35571037 (041)


فکس: 35542101 (041)


شماره سامانه پیام کوتاه: 10004115571037


همراه: 09126148956 (ارتباط مستقیم)