بانک شماره تلفنهای همراه

 

بانك شماره هاي تلفن همراه كشوري (شهربه شهر) دائمي ،اعتباري 
فروش به صورت يكجا و استاني وشهري باپايينترين تعرفه
قيمت بانك كشوري : تنها 400 هزارتومان 
شامل بيش از 40 ميليون شماره موبايل 

قيمت شماره موبايل ها به صورت استاني : هر استان تنها 50000 تومان
قيمت شماره موبايل ها به صورت شهر : هر شهر تنها 15000 تومان 
قيمت بانك به صورت يكجا : 400 هزارتومان 


شما مي توانيد براي خريد اين بانك با شماره تلفن 04115571037 - 04115542101 تماس حاصل نماييد .