ارسال پیام کوتاه با نام تجاری

 

یکی از بهترین روشهای تبلیغات بر روی تلفن های همراه که ماندگاری بسیاری را در ذهن های افراد داراست، ارسال پیامک با نام تجاری است. 

شما با این سرویس میتوانید به جای نمایش شماره بر روی تلفن افراد از نام سازمان یا شرکت خود استفاده کنید. 
این سرویس از سوی پازینه اس ام اس پنل برای ارسال پیامک با برند شما فعال سازی می شود.

 
فعال سازی این سرویس برای شرکت ها، تنها با ارائه نامه رسمی از سوی آنها امکان پذیر است. این مسئله تنها به جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی تهیه سازی شده است.

 
از مهمترین ویژگی های این سرویس میتوان موارد زیر اشاره کرد:
1 - ارسال پیامک با نام تجاری بر روی خطوط ایرانسل 
2 - ارسال پیامک فارسی با نام تجاری بر روی خطوط همراه اول
3 - ارسال پیامک با نام تجاری به کلیه کشورهای دنیا 
4 - هزینه بسیار پایین سرویس و بالا بودن سرعت ارسال پیامک

هزینه هر پیامک با نام تجاری از 110 تومان شروع شده و تا 4500 تومان متغییر می باشد. 

 

از معایب این سرویس میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1 - عدم دریافت نام تجاری بر روی خطوط همراه اول 
2 - عدم دریافت کلمات فارسی بر روی خطوط ایرانسل