بانك كدپستي تلفن هاي همراه

 

فروش ويژه بانك شماره موبايل بر اساس كدپستي

 

فروش ويژه بانك شماره تلفن هاي همراه اول بر اساس كدپستي آغاز شد . 
اين بانك شامل كدپستي مشتركين تلفن همراه اول براي شهرهاي : اراك - اردبيل - يزد - اصفهان - اهواز - تهران - سنندج - شيراز - كرج - گيلان - بندرعباس - بيرجند - بجنورد - بوشهر - قزوين - قم - گرگان - همدان - ايلام - كرمان - كرمانشاه - خرم آباد - مشهد - اروميه - رشت - ساري - سمنان - شهركرد - ياسوج - زاهدان - زنجان و تبريز مي باشد.

 

قيمت بانك ها :
 قيمت بانك هاي : اصفهان - تبريز - تهران - زاهدان - كرج و گيلان ، هر يك 120 هزارتومان مي باشد. 
ساير بانك ها نيز هر يك 100 هزارتومان مي باشد.  

 

شما ميتوانيد براي خريد با ما تماس بگيريد.
 تلفن تماس: 04115571037 - 04115542101