عرضه انواع برچسب های هولوگرام، بدون محدودیت در سایز قطعه، تیراژ و نوع برش:


هولوگرام های اختصاصی: بنا به سفارش مشتری با آرم و متون منحصر به همان مشتری طراحی و با پارامترهای امنیتی و زیرلایه های تخریب شونده انتخابی کارفرما تولید شده، برای درج روی اسناد، کارت ها و ضمانت نامه ها، تأئید اصالت یا پلمب بسته ها به کار میروند. امروزه هیچ ارگان، شرکت یا کارخانه ای را نمیتوان یافت که برای حفظ اعتبار نام و کیفیت محصول یا خدمات خود بی نیاز از استفاده هولوگرام باشد.هولوگرام های عمومی: از آنجا که در برخی موارد سفارش دهنده نیاز به تعداد کمی هولوگرام (حداکثر 1000 قطعه) دارد یا دچار محدودیت زمانی است، امکان ارائه هولوگرام با یکی از طرح های عمومی موجود با چاپ آرم سفارش دهنده بصورت تک رنگ بر روی آن همراه با شماره سریال (درصورت نیاز) وجود دارد.