چاپ افست


دپارتمان پازینه با داشتن همکارانی با تجربه و فنی در عرصه چاپ می توانند در سایز بندی های نیم ورقی، یک ورقیGTO، یک و نیم ورقی، دو ورقی، سه ورقی، چهار ورقی و چها و نیم ورقی می تواند خدمات ارائه دهد. همچنین این مجموعه با داشتن کادر فنی می تواند تمام نمومه های درخواستی مشتریان را بررسی و آماده سازی نماید.

مشتریان این مجموعه می تواند جهت دریافت راهنمایی و مشاوره با مدریت دپارتمان چاپ تماس حاصل نمایند.