عکاسی صنعتی فضای داخلی:

 

دپارتمان گرافیک پازینه با دارا بودن امکانات عکاسی صنعتی می تواند از دکوراسیون و فضای داخلی مجموعه برای استفاده های تبلیغاتی و حرفه ای خود عکاسی هایی صنعتی نماید.