فولدر :

 

 فولدر عبارت است از پوشه ای تبلیغاتی که برای گذاشتن اوراق اداری و یا برگ هایی از یک کاتالوگ برای ارائه به مشتریان و کارفرمایان در جهت ارائه زیبا و شکیل به مخاطب طراحی و تولید می گردد.

 

فولدر امکان دارد دارای طراحی ساده و یا دارای طراحی داخلی و برش هایی اختصاصی باشد.