استند :

 

استند ها  تابلو هایی هستند که جهت اطلاع رسانی زمان بندی شده یک محصول و خدمات به کار می روند، این استند ها امکان دارد در سایز ها و طرح های ساده و یا متفاوت باشند که معمولا استند ها دارای گروه بندی های زیر می باشند:

 

- استند های کراس 

- استند های X 

- استند نمایشی

- استند فروش و کانتر