بیلبورد :

 

 بیلبورد نوعی از تابلو های تبلیغاتی به شمار می آید که در جهت اطلاع رسانی و یا معرفی یک کالا و محصول در معابر با ترافیک بالا و تردد نصب می گردد که در این راستا نوع طراحی و زمان بندی ترافیکی بیل بود برای مخاطبی که از مسیر حرکت می کند و در اندک زمان کوتاهی باید داده ای از اطلاعات را دریافت نماید بسیار مهم می باشد. در این رو دپارتمان گرافیک پازینه با بررسی محیط و ترافیک انسانی و ترددی منطقه در سسد می گردد که طرحی را برای این بخش ارائه دهد که مخاطب و بیننده بتواند با بهترین دید و بهترین سطح دسترسی به اطلاعات دست یابی داشته باشد.