هند بوک:

 

 هند بوک کتابچه ای جامع می باشد که برای استخراج اطلاعات اولیه و پایه ای، کاربرد دارد. که امروزه گروهی از کارخانه ها و پیمانکاران به علت داشتن محصولاتی پایه و خدماتی و کارا، دست به تولید هند بوک هایی زده اند که هدف از تولید این هند بوک ها استفاده و بررسی دقیق خریداران و مصرف کنندگان از محصولات این گروه ها می باشد که دپارتمان گرافیک پازینه با برسی محصولات کارخانه ها و شرکت های تولیدی این امکان را برای تولید هند بوک ها و کتاب های رفلنس فراهم آورده است.