دفترچه راهنما:

 

 دفترچه راهنما جهت راهنمای مصرف کنندگان برای استفاده از یک محصول در داخل پک محصول داده می شود تا مصرف کننده بتواند با توجه به این دفترچه از خدمات و امکانات محصول آگاه گردد.

ولی امروزه گروهی از کارخانه جات کاتالوگ محصولات را دفترچه راهنمای محصول به اشتباه در داخل محصول به مصرف کننده عرضه می کنند و بعد از مدتی دفترچه راهنما را از سیستم خارج کرده و تنها کاتالوگ محصول یا محصولات را ارائه می دهد که این امر باعث می گردد مصرف کننده8 به درستی نتواند محصول را برسی و کارایی های محصول یا نحوه رلاه اندازی را بداند و باعث کاهش راندمان محصول و گاه گاه باعث استفاده صحیح و کم شدن عمر محصول می گردد که این امر بر برند محصول بسیار تاثیر منفی و مجرب را داراست. 

دپارتمان گرافیک پازینه با بررسی و کارا ساختن دفترچه محصول و بررسی و ایجاد انگیزه در جهت استفاده و رغبت مجدد در جهت خرید به کارفرمایان خود این کمک را می کند که کارفرما بتواند محصول خود را به درستی و بهترین نوع به مصرف کننده معرفی نماید.