استخدام


واحد گرافیک جهت تکمیل کادر خود به افزاد زیر برای همکاری نیازمند می باشد


الف) طراحی گرافیک: مسطل به امور طراحی و نرم افزار

ب) همکار خانم جهت انجام کارهای دفتری و پاسخگویی به تلفن


لطفا جهت هماهنگی در زمان اداری با خط 5542101 تماس حاصل فرمائید