بروشور :

 

 بروشور برگی است که سعی بر آشنایی مصرف کننده و یا مخاطب با مزیت های یک کالا و یا خدمات دارد که بصورت آیتم وار به بررسی اجمالی می پردازد و اطلاعات تکمیلی مانند یک کاتالوگ را دارا نیست ولی به علت انقال سریع اطلاعات به مخاطب نقش مهمی را ایفا می کند.