عکاسی صنعتی فضای باز:

 

دپارتمان گرافیک پازینه با داشتن امکانات عکاسی محیط باز و نیروی با تجربه در این عرصه می تواند در خصوص عکاسی از محیط های باز و صنعتی خدماتی را به مشتریان خود ارائه دهد.