مشاوره و بررسی در خصوص برند و هویت سازمانی

 

دپارتمان برند سازی و هویت سازمانی پازینه با دارا بودن تیم مجرب و کارا در امور برند سازی و ساخت هویت برند به عنوان یکی از با تجربه ترین مجموعه های این عرصه به حساب می آید و کارفرمایان این مجموعه می توانند در اموری چون:

 

- برند سازی 

- هویت سازمانی 

- تعریف و تعیین استراتژی برند

- احیای برند و تدوین برند

- ثبت برند های فارسی لاتین درون کشوری و برون کشوری

- انتقال و ارزش گزاری برند

 

می توانند در خواست مشاوره نمایند .