احیاء برند 

 

احیاء برند در خصوص برند های کاربرد دارند که در حال ورشکستگی هستند و یا در چرخه بازار از سیستم در خواست بازار خارج شده اند و این امر باعث گردید است که برند های این دسته نتوانند از خود مقاومتی نشاند دهند و ما در این بخش در حال ارائه خدماتی هستیم که بتوانیم برند هایی که زمانی دچار ورشکستگی شده اند و دچار بحران هستند چاره ای بیندیشیم، و دوباره این گروه را روانه بازار سازیم تا بتوانند مانند قبل چرخه اقتصادی خود را به حرکت در آورند و رفته، رفته در بازار رقابتی برای خود سهمی از بازار را کسب کنند.

 

 

یکی از دغدغه های همیشگی سازمان‌ها، حفظ و توسعه اعتبار نام و نشان سازمان یا همان برند است اما در سال‌های اخیر شاهد محو یا کمرنگ شدن برندهای بسیار معروفی از صحنه بازار بوده ایم، این مسئله می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد ولی بیش از هر چیز، نشانگر آن است که حتی برندهای معروف هم ممکن است یک شبه از اذهان محو شوند.