ISO برند
 
امروزه برند بخشي از سرمايه و ثروت يک مجموعه حقیق و حقوقی به‌شمار مي‌آيد و کنترل آن جزء فعاليتهاي استراتژيک سازماني مي‌باشد. ارزيابي راهکارهاي اجرا شده در مقوله مديريت برند و محاسبع بازگشت سرمایه گذاری در اين حوزه بسيار حائز اهمييت می‌باشد.
 
اما کنترل یک دارایی با عوامل کیفی قابل اتکاء و تحلیل نیست و بایستی شاخصهای کیفی و کمی پردازش و نهایتا در قالب اعداد و ارقام به یک شاخص ریالی (ارزش برند) تبدیل شوند.
 
 
مقوله ارزش‌گذاری برند در دنیا تا سال 2010 به روشهای مختلفی انجام  می‌شد، با توجه به تنوع و بعضاً تضاد یا عدم هم‌پوشانی این روشها، نتایج غیر قابل اتکاء و متفاوت بود.
کمیته تخصصی ارزش‌گذاری برند در موسسه ISO با عضویت نمایندگان 3 شرکت برتر فعال در این حوزه در سال 2010 شکل گرفت و خروجی آن در سپتامبر 2010 منجر به انتشار استاندارد بین‌المللی ISO10668 :2010 -Brand Valuation (استاندارد ایزو 10668) گردید.
 
استاندارد ایزو ISO 10668 تنها و جديدترين استاندارد بين‌المللی براي ارزش‌گذاري برند است. که دپارتمان پازینه می تواند کارفرمایان خود را در این بحث به خوبی یاری نماید.
 
ارزش گذاری برند بسته به موقعیت سازمان برای اهداف زیر استفاده می گردد:
 
- تامین منابع مالی و جذب شریک تجاری
- ارزش گذاری سهام و ورود به بازار بورس
- اخذ وام و تسهیلات بانکی
- برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند
- درج در گذارشات مالی و حسابداری
- پرداخت خسارت، دیون و ورشکستگی
- استفاده در دعاوی حقوفی و قضایی