دادخواهی برند

 

دپارتمان پازینه افتخار دارد تا عنوان نماید که نگرانی و اضطراب شما را چه آنجایی که حقوق قانونی و منصفانه شما از سوی مراجع اداری اعطا نگردیده و چه آنجایی که شخصی وارد حریم حقوقی شما شده و آن را نقض می کند و همچنین آنجایی که متهم شده اید و نیاز به دفاع حقیقی و مطمئن (استاندارد) دارید، درک می نماید و سعی می نماید با تکیه بر تخصص (و تسلّط بر استاندارد های قضایی و حقوقی خصوصاً در ارتباط با موضوع تخصصی)، رعایت کامل اصول اخلاقی و حرفه ای و نیز علاقه مندی و پشتکار، امنیت روانی و قانونی شما را تضمین نماید.

 

تجربه ی هر یک از اعضای دپارتمان پازینه نشان می دهد تا وقتی که اصول و عقیده فوق استوار بوده، نتایج حقوقی بسیار قانع کننده ای نیز حاصل شده و در نهایتِ امر، موکلین و وکلا، هر دو (از دیدگان انصاف)، خود را برنده ی موضوع تلقی کرده و به نتیجه منصفانه حاصل شده افتخار نموده اند.

 

 

 از جمله خدمات دپارتمان پارینه در ارتباط با دادخواهی و طرح و دفاع قضایی :

 

اقامه دعوای حقوقی در دادگاههای حقوقی به منظور ابطال گواهی نامه های اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی و ... که بصورت غیر منصفانه و در تعارض با حقوق شما به شخصی دیگر اعطا شده است؛  

- طرح شکوائیه در دادگاههای کیفری علیه اشخاصی که حقوق قانونی شما را نقض کرده و با تجاوز به آن حقوق کالاهای تقلبی بازار عرضه می کنند؛

- دفاع در قبال اتهام کیفری طرح شده علیه شما و یا ادعای حقوقی مطرح شده علیه شما در هر یک از مراجع کیفری یا حقوقی؛

- درخواست جبران خسارت ناشی از نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی رایت و ...؛     

- اقدام قضایی در جهت توقیف فعالیت و کالاهایی که به نحوی ناقض حقوق ثبت شده ی شما هستند؛

- اعتراض به تصمیم هر یک از ادارات ثبت علامت، اختراع و طرح صنعتی  دائر بر رد درخواست ثبت علامت، اختراع، طرح صنعتی؛ 

- اعتراض به اقدامات ثبت علامت، اختراع، طرح صنعتی و ... که توسط اشخاص ثالث و در تعارض با حقوق ثبت شده شما، از ادارات مربوطه تقاضا شده است.