استراتژی برند

 

برنامه ای است برای توسعه سیستماتیک برند به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده.

 

 

استراتژی برند باید براساس چشم انداز برند شکل گرفته و بر خاسته از اصول متمایز سازی و جذب مستمر مشتریان باشد. این استراتژی بایستی عملکرد کلی شرکت را به منظور اطمینان یافتن از صحت رفتارهای برند و تجارب سالم از برند تحت هدایت و کنترل داشته باشد؛ که گروه برند سازی کانون تبلیغاتی پازینه در خصوص تعریف صحیح و روان برای مجموعه های صنعهتی و بازرگانی از تجریه و کارنامه ای قابل قبول برخوردار است. 

 

ما در این مجموعه با بهره گیری از علوم روز و بومی سازی اطلاعات در دامنه برند سازی سعی بر این هستیم استراتژی هایی را برای کارفرمان خود ارائه دهیک که جنبه کاربردی داشته باشند تا جنبه تئوری و سازمان سازی.